הצעה לתיקון הפקודה ותקנות הסמים המסוכנים בהתייחס לקנאביס הרפואי

תחום הקנאביס הרפואי הולך ותופס תאוצה בישראל. מדיניות הרגולטור באה לידי ביטוי הן במסגרת הרפורמה והן במסגרת הליכי חקיקה משלימים אותם המדינה מקדמת. להליכים אלו השפעה ישירה על כל העוסקים בתחום הקנאביס הרפואי ועל אלו המעוניינים להיכנס לתחום בעתיד. אנו ממליצים לכל היזמים בתחום, להיות עירניים ולהכיר את הרגולציה המתהווה לנגד עינינו בתחום. לאחרונה פרסם…

קרא עוד

עידכון מחירים לחיסוני בעלי חיים

משרד החקלאות מתכוון לתקן את תקנות מחלות בעלי-חיים (חיסון בפני מחלות שונות) ולעדכן את סכומי האגרה לחיסונים הניתנים לבעלי החיים השונים. לגישת משרד החקלאות, בתקופה שחלפה ממועד העדכון האחרון של התקנות חלה התייקרות בעלויות התרכיבים המשמשים לביצוע החיסונים מה שמצריך את עדכון האגרה. על כן, מבוקש לשנות את סכום האגרות שנקבעו לחיסונים שונים לבקר ולצאן.…

קרא עוד

הנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים

בתחילת חודש יוני 2019 פרסם משרד הבריאות הנחיות מעודכנות לניהול רפואי של מרפאות שיניים. מטרת ההנחיות היא לקבוע את צורת הניהול של המרפאות על מנת להבטיח מתן טיפול רפואי נאות וביקורת רפואית הולמת. אנו ממליצים לקיבוצים שמנהלים מרפאת שיניים לעבור על ההנחיות על מנת להשתפר ולהיצמד לסטנדרטים הרפואיים הקבועים בהן לטובת החברים והתושבים המטופלים. להלן…

קרא עוד

החקלאות בהסכם הקואליציוני לכינון הממשלה ה – 35 למדינת ישראל

בימים אלו, לאחר עבודה משותפת של התאחדות חקלאי ישראל, התנועות המיישבות, מרכז המועצות האזוריות ומשרד עוה”ד עוז, כוחן, בטשא, לוטן, עינב ושות’, חתמה התאחדות חקלאי ישראל על מסמך “פרק החקלאות להסכמים הקואליציוניים של ממשלת ישראל ה – 35.   להלן עיקרי המסמך שעל כל מפלגה לאמץ את עקרונותיו באופן פומבי טרם הבחירות: תקופת ייצוב תקבע…

קרא עוד

“תנו לגדול בשקט”

ממשלת ישראל, באמצעות רגולציה ורפורמות כמעט בכל תחומי החקלאות, דורשת מהחקלאים להתאחד ולגדול כדי לשרוד ולהתייעל. החקלאות בעולם המערבי עוברת שינויים דרמטיים בשל שיפורים טכנולוגיים, הגדלת המוביליות, הסכמי סחר, הפחתות מכסים ועוד. בצד כל אלו ישנה הפחתה בתמיכות הממשלתיות, גידול בתחרות והפחתה ברווחיות בחלק גדול מהמגזר החקלאי. בנוסף, רפורמות המונחתות על החקלאים חדשות לבקרים למשל…

קרא עוד

ענף הצאן וההסכמים הקואליציוניים הבאים

בחודשים האחרונים אנחנו מראים לכם כיצד ניתן לטפל במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בענפי החקלאות השונים על מנת לעצור את המדרון החלקלק אליו נקלע המגזר החקלאי. בטיפול פרטני, ניתן יהיה לשקם ענף אחר ענף כדי שהחקלאות שמהווה נכס לאומי עבור מדינת ישראל תפרח. בואו נדבר על ענף הצאן. בניגוד לענף הבקר שם לא ניתן לגדל בארץ את…

קרא עוד

הפשיעה החקלאית חדרה לאולמות בתי המשפט

עברייני הפשיעה החקלאית אינם בוחלים בשום אמצעי. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של שימוש לרעה  במערכת המשפט על מנת לפגוע בחקלאים בכל מחיר. “תפירת תיקים”, בידוי ראיות וביום “זירות פשע” על ידי עבריינים כנגד החקלאים עצמם הפכה לשיטה. נראה כי הצטיידות בעו”ד טוב, קצת דימיון והרבה שנאה לחקלאי הישראלי, והנה ניתן להעמיד תיק המאתגר את…

קרא עוד

סימון תוצרת חקלאית כחול – לבן

הצרכן האמריקאי מעדיף לקנות תוצרת אמריקה, הצרכן האיטלקי מעדיף תוצרת איטליה והצרכן הישראלי מעדיף לקנות כחול – לבן. זאת עובדה! ההסכמים הקואליציוניים הבאים חייבים לתת ביטוי לרצון הצרכנים הישראלים לרכוש כחול לבן. תיקון חקיקה המטפל בסימון ארץ המקור של התוצרת החקלאית הנמכרת בשווקים, יגדיל את רכש התוצרת החקלאית הישראלית בשווקים ובאופן ישיר גם את הכנסות…

קרא עוד

ענף החלב בהסכמים הקואליציוניים

המשבר בענף החלב הולך ומעמיק אבל הוא עדיין אינו בלתי הפיך. הטיפול בענף החלב צריך להתבצע במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הבאים באמצעות הסעיפים הבאים: התחייבות לשמירת ענף החלב כענף מתוכנן. הגבלת כמויות הייבוא של מוצרי החלב. הקצאת מענקים להשקעות ברפתות. העברת סמכות קביעת מחיר המוצרים המפוקחים בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, מידי השרים לידי ועדת…

קרא עוד

חוק הותמ”ל חייב להשתנות

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע”ד–2014 פוגע בחקלאות באופן קיצוני ולכן הוא צריך להשתנות! הסמכויות הקיצוניות שהוא מעניק לוועדה הארצית כלפי המגזר החקלאי צריכות להשתנות! האפשרות להפקיע מיישוב חקלאי את רוב אדמותיו עד כדי חיסולו כישות חקלאית צריכה להשתנות! על מנת למנוע נישול חקלאים מאדמתם ומשלח ידם יש לעגן בהסכמים הקואליציוניים הבאים…

קרא עוד

אז איך מפרקים שותפות?

נראה שאין זמן טוב יותר כדי להזכיר לכם מה אומרת פקודת השותפויות על פירוק שותפות. להלן עיקרי הדברים: כאשר שותפות הוקמה לתקופה קצובה, היא תפורק בגמר התקופה. כך גם אם נתכוננה לשם עסק אקראי יחידי או קבלת דבר מה יחיד, אז בהסתיים העסק או הקבלה כאמור. וכאשר נתכוננה לתקופה בלתי מסויימת, תפורק השותפות כשאחד השותפים…

קרא עוד

הוזלה בהפעלת בריכות השחייה

עד היום, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), תשנ”ד-1994, בעלים ומפעילים של בריכות שחייה, צריכים היו לפי חוק לדאוג לכך שיימצא בחצר הבריכה מפעיל בריכה בעל האישורים הנדרשים, וזאת כל עוד הבריכה פתוחה. הוראות התקנות גרמו להוצאות העסקה גבוהות של מפעיל כאמור, אשר היה עליו להיות נוכח פיזית בבריכה לאורך כל שעות…

קרא עוד

מסחר בצאן ובקר במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן

ב- 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018 (“החוק”). להלן המלצותינו ליישום החוק בכל הנוגע למסחר צאן בקר: תשלום במזומן 1. בהתאם להגבלות החדשות בחוק, המלצתנו באשר למסחר בתחום הצאן והבקר, הנה לא לבצע עסקה (מכירה או רכישה) של ראש צאן או בקר, בסכום מזומן העולה על 11,000 ₪ (כולל מע”מ).…

קרא עוד

חובת הזהירות של נושאי המשרה באשכול תאגידים

חוק החברות לא עוסק באחריות נושאי משרה המכהנים בתאגיד באשר לתאגידי המשנה.  חובות הזהירות והאמונים בתחום זה נזנחו ואנו עדיין ממתינים לדבר המחוקק בעניין. ראוי להדגיש, הצורך במידע כאשר אנו עוסקים באשכול תאגידי הנו משמעותי ביותר מהטעם הפשוט שנושאי המשרה, המשקיעים ובעלי המניות אינם אוהבים “הפתעות” וטבעי שהם ירצו לדעת מה קורה תחת ידם. יחד…

קרא עוד

הרמת מסך ב”אשכול תאגידים”

“אשכול תאגידים” – הכוונה להתארגנות של כמה תאגידים המנוהלים בנפרד ובאופן עצמאי כאשר מתקיים ביניהם בהתאם למסמכי ההתאגדות לפחות אחד מהתנאים הללו: החזקה של רוב זכויות ההצבעה באספה, זכות למנות את רוב הדירקטורים, זכות למנות את המנכ”ל ומספר חברי דירקטוריון, השפעה מכרעת על ניהול התאגיד. “אוסף תאגידים” כזה, יוצר לא פעם דילמה לנושאי המשרה. מחד,…

קרא עוד

האם השרימפס והקלמארי יעלמו מתפריטי המסעדות בישראל?

ביום 16.10.218, חתם השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין על הכרזה המכניסה, בין היתר, את השרימפס, הקלמארי ודגים נוספים לרשימת המינים המוגנים בישראל. המשמעות: לא ניתן לפגוע (שליה, השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, עקירה, נטילה וכד’) או לסחור (קניה, מכר, חליפין, לייצא, לייבא וכד’) במינים מוגנים אלו אלא בהיתר מיוחד. מילים אחרות, המינים הללו אינם…

קרא עוד

שר הכלכלה תומך בתשלום וולונטרי של דמי טיפול ארגוני

בעקבות עתירה שהוגשה ע”י משרדנו לבג”צ בשם לשכת המסחר חיפה והצפון, תקנות דמי הטיפול הארגוני אינן יורדות מסדר היום של הכנסת. אנו שמחים לדעת ששר הכלכלה מצטרף לדעתנו וטוען אף הוא כי תשלום דמי הטיפול חייב להיות וולונטרי. נמשיך לעדכן https://www.israelhayom.co.il/article/608739

קרא עוד

“תיק שקנאי”

מאבקם של מגדלי הדגים לשמירה על פרנסתם, מפני נזקי השקנאים, רשם ציון דרך משמעותי בעקבות צו שהוציא בית משפט השלום בבית שאן  האוסר על פעיל למען זכויות בעלי חיים להיכנס לשטח בריכות הדגים של הקיבוצים ניר דוד ובית אלפא ולהטריד את החקלאים. קמפיין “טבח השקנאים” של הפעיל קרס בבית המשפט כמגדל קלפים. להלן עיקרי פסק…

קרא עוד

תקציב שנתי

אין פעילות בלתי תקציב! התקציב מורכב משני חלקים: המקורות הכספיים שעומדים לרשות התאגיד בשנה הבאה עלינו לטובה, והשימושים שייעשו במקורות בהתאם לתוכנית העבודה. לכן, פעמים רבות זוכה התקציב לכינוי “דוח מקורות ושימושים”. חשיבות התקציב הנה בכך שבעזרתו ניתן לבקר באופן שוטף על ביצועי החברה בהתאם לאבני הדרך או תחנות הזמן שנקבעו (רבעוני/חצי-שנתי). התקציב מקנה לנו…

קרא עוד