בית המשפט הרחיק פעיל למען זכויות בעלי החיים מבריכות הדגים של בית אלפא וניר דוד.

בית המשפט הרחיק פעיל למען זכויות בעלי החיים מבריכות הדגים של בית אלפא וניר דוד.
את ענפי המדגה ייצג עוה”ד גיל עוז ממשרדנו.
https://bit.ly/2Fz6ILD