נגיף הקורונה – תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)

נכון ליום 22/3/20 היום 22.3.2020, פורסמו בחתימת ראש הממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף-2020, (להלן: “תקנות הגבלת פעילות”). להלן תמצית התקנות (נוסח התקנות המלא והמחייב רצ”ב): צמצום יציאה למרחב הציבורי: אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה: א. הגעה של…

קרא עוד

נגיף הקורונה – שומרים על הוותיקים

נכון ליום 19/3/20 עלינו לשמור מכל משמר על האזרחים הוותיקים הנמצאים בסיכון גבוה בשל נגיף הקורונה. להלן תמצית הוראות חוזר מנכ”ל משרד העבודה והרווחה באשר להתנהלות בבתי אבות: אין לאפשר כניסת אורחים כלשהם למסגרות. לעניין זה, אורח יחשב מי שאינו דייר קבוע במסגרת, אינו עובד בה, אינו עובד זר המתגורר בדיור המוגן ביחד עם דייר,…

קרא עוד

נגיף הקורונה – רשות התאגידים

נכון ליום 18/3/20 דחיית נקיטת הליכים כנגד חברות מפרות בעקבות שורת הצעדים וההגבלות שהוטלו על אזרחי המדינה, החליטה רשות התאגידים להקפיא עד לתאריך 26.04.2020 הליכי הכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות. למען הסר ספק יובהר, כי אין בהודעה זו כדי לייתר את חובתן של החברות לתקן את ההפרות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – כללי התנהגות חדשים במקומות העבודה

נכון ליום 17/3/20 משרד הבריאות פרסם עתה הנחיות חדשות. בית היתר קובעות ההנחיות התנהלות במקומות העבודה. להלן הכללים: יש להקפיד על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים. יש למדוד חום טרם היציאה לעבודה. במידה ויש חום או סימני תחלואה נשימתית אין להגיע לעבודה ויש להקפיד על כללי…

קרא עוד

משרד הבריאות מודיע: אסור ללכת לפארקים, לקניונים או לים

נכון ליום 17/3/20 משרד הבריאות פרסם עתה הנחיות חדשות ומחמירות ביותר במטרה לעכב את התפשטות נגיף הקורונה.  ההנחיות רחבות ואוסרות על פעילויות רבות שעד עתה הותרו.   להורדת המסמך המלא לחצו כאן

קרא עוד

נגיף הקורונה – השב”כ מצטרף למאבק בנגיף

נכון ליום 17/3/20 היום פרסמה הממשלה בחתימת רוה”מ את תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש”ף-2020. המטרה: שימוש בכלים הדיגיטליים הנמצאים ברשות מערכת הביטחון כדי להילחם במגפת הקורונה. בהתאם לדברי הממשלה, המגפה מתפשטת בקצב מהיר על כן הממשלה נדרשת לעשות שימוש בכלים הללו. להלן תמצית תקנות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – הנחיות למשלוחי מזון מבתי אוכל

נכון ליום 17/3/20 בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש”ף-2020, נסגרו בתי האוכל (מסעדות ועסקי מזון שונים) למעט האפשרות להספקת מזון שלא לצריכה במקום.   בעלי עסקי מזון המעוניינים להמשיך לספק מזון במסגרת הצו, להלן תמצית מתוך ההנחיות החדשות של משרד הבריאות: בעל העסק אחראי לוודא שעובדיו בריאים ואין…

קרא עוד

נגיף הקורונה – עידכונים ממשרדי הממשלה

נכון ליום 16/3/20 רשות המיסים הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019: כחלק משיפור השירות של רשות המסים בנושא תאומי המס ובהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר…

קרא עוד

נוהל בקשת חל”ת לעובדת בהריון או לאחר לידה

נכון ליום 16/3/20 בהמשך לפניותינו, הוציאה הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה נוהל הוצאה לחל”ת לעובדות בהריון ולעובדות לאחר לידה בתקופה המוגנת. אנו שבים וממליצים – לא להוציא עובדות בהריון ובתקופה המוגנת לחל”ת ללא אישור הממונה! ניתן להיעזר במשרדנו בהגשת הטפסים או בכל שאלה אחרת. מצורפים הטפסים ואופן הפניה לממונה. להורדת הקובץ לחצו כאן

קרא עוד

נגיף הקורונה – הנחיות סגן רשם האגודות השיתופיות

נכון ליום 16/3/20 במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, פרסם היום (15.3.2020) סגן רשם האגודות השיתופיות את ההנחיות הבאות באשר לקיום אסיפות וישיבות ועדים באגודה: קיום אסיפות כלליות ככל שתמה תקופת כהונה של ועד באגודה, אין לכנס אסיפה כללית לצורך בחירת ועד חדש! ועד האגודה המכהן ימשיך בכהונתו למשך שלושה חודשים נוספים בהתאם לתקנה 28(א) לתקנות…

קרא עוד

נגיף הקורונה – בנק ישראל נערך לסייע למגזר העסקי

נכון ליום 16/3/20 המערכת הבנקאית נערכת לסייע למגזר העסקי בהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה. בימים הקרובים בעקבות הקלות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים, הנחה בנק ישראל את ההנחיות הבאות: הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה: במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון…

קרא עוד

קורונה עדכונים 15.3.2020 (הנחיות למעסיקים)

נכון ליום 15/3/20 בהמשך לעדכוני משרד הבריאות, להלן המלצתינו לתקופה הקרובה: ההנחיה המשמעותית ביותר היא איסור התכנסות של 10 אנשים ומעלה. פירוש ההנחיה הזו היא סגירת גני ילדים ומרכזי חינוך בלתי פורמאלי בקיבוצים והגבלת פעילות של חברות ומפעלים. ההגבלות החדשות לא יאפשרו קיום ישיבות רבות משתתפים, עבודה באולמות יצור צפופים וישיבה במשרדים פתוחים(open space) . לאור האמור אנו…

קרא עוד

נגיף הקורונה והוראות למעסיק של עובד בבידוד

נכון ליום 6/2/20 מנכ”ל משרד הבריאות חתם על צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראות שעה), התש”ף -2020 (להלן: “הצו”). בהתאם לצו מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת. (“עובד”: לרבות מתנדב, מי שמועסק…

קרא עוד

מהי שליטה בתאגיד?

מהי שליטה בתאגיד? סעיף 1 לחוק החברות מגדיר את המונח “שליטה” – “כמשמעותה בחוק ניירות ערך” התשכ”ח-1968 (להלן: “חוק ניירות ערך”). סעיף ההגדרות בחוק ניירות ערך קובע כך: “שליטה” – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם…

קרא עוד

המלצות למעסיקים בעניין צבירת ימי חופשה

בפסק דין שניתן לאחרונה נדון מקרה של עובד אשר לטענתו לא לקח ימי חופשה והגיע לצבירה של 190 ימי חופש. במהלך תקופת ההעסקה “מחק” לו המעסיק 100 ימים ללא כל נימוק ואיפס את הצבירה. בית הדין לעבודה שוכנע בטענת העובד כי לא ניצל ימי חופשה במהלך שנות עבודתו וקבע, בין היתר כך: “אף שחוק חופשה…

קרא עוד

זכות העיון של בעלי המניות במסמכי החברה

זכותו של בעל המניה לעיין במסמכים המצויים ברשות החברה או להעתיקם, מהווה פעמים רבות פתיח למשבר בין בעלי המניות ולחילופין בין בעלי המניות לבין נושאי המשרה בחברה.  נעשה קצת סדר: עיון במסמכי החברה סעיף 185 לחוק החברות קובע כי בעל מניה זכאי לדרוש מהחברה, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה בכל…

קרא עוד

צעדי מנע מפני אכיפה מנהלית כנגד נושאי משרה

בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה לאכיפת יחסי העבודה לא רק באמצעות תביעות של עובדים כנגד מעסיקיהם, אלא יותר ויותר באמצעות מנגנוני פיקוח ואכיפה אקטיביים של רשויות המדינה בכל הנוגע לזכויות עובדים. מסלולי האכיפה שונים זה מזה במהותם ובחומרתם ונאכפים על ידי גופים שונים, אולם לכולם מכנה משותף אחד – הטלת אחריות אישית על נושאי המשרה…

קרא עוד

הרפורמה בענף הקירור והמיזוג בדרך

ביום 30.10.2019, פרסמה הממשלה את תזכיר חוק אסדרת העיסוק במקצועות הקירור ומיזוג אוויר, התש”ף- 2019, (להלן: “חוק הקירור”). הרקע לתזכיר החוק בעבר חתמה מדינת ישראל על פרוטוקול מונטריאול בנוגע לחומרים הפוגעים בשכבת האוזון. בחודש אוקטובר 2016 תוקן הפרוטוקול במטרה לקבוע לוח זמנים להפסקת/הפחתת ייצור ושימוש בקררים (גזים) שהם גזי חממה המשמשים במערכות קירור ומיזוג אוויר…

קרא עוד

אישור תקציב באגודות שיתופיות

לאחרונה החלו להתקבל מכתבי התראה של אגף הפיקוח ברשם האגודות השיתופיות, לאגודות שטרם אישרו את התקציב לשנת 2020. אז בואו נעשה לכם קצת סדר: הכנת התקציב תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל”ה-1975, מורה כדלקמן: “הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה – אם…

קרא עוד

סימון ארץ המקור של התוצרת החקלאית על המדפים ברשתות השיווק

מדיניות הממשלה להפחתת המכסים על ייבוא תוצרת חקלאית לישראל, פוגעת במגזר החקלאי ומאידך, לא מביאה כל בשורה דרמטית לצרכנים, בעיקר בשל המבנה הריכוזי במשק. ההגנה על החקלאות ננטשה לטובת טיפוח בעלי ההון והיבואנים עד שהגענו למצב בו “הגולם קם על יוצרו” וביום 28.10.2019, פרסם משרד הבריאות לתגובת הציבור את טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור…

קרא עוד