עידכון מחירים לחיסוני בעלי חיים

27 ביוני 2019
משרד החקלאות מתכוון לתקן את תקנות מחלות בעלי-חיים (חיסון בפני מחלות שונות) ולעדכן את סכומי האגרה לחיסונים הניתנים לבעלי החיים השונים. לגישת משרד החקלאות, בתקופה שחלפה ממועד העדכון האחרון של התקנות חלה התייקרות בעלויות התרכיבים המשמשים לביצוע החיסונים מה שמצריך [...] קרא עוד

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

20 ביוני 2019
חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018, אשר נחקק בחודש אוקטובר 2018, מחיל חובה על מסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת. חובה זו תחול החל משנת הלימודים הקרובה (1.9.2019). בנוסף מעגן החוק חובה לקבל רישיון [...] קרא עוד

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום

20 ביוני 2019
ביום 1.9.2019 יכנסו לתוקפן מרבית הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע”ט-2018. לגבי מעונות בהם לא מותקנות כיום מצלמות, קיימת תקופת ביניים בת שנה – מיום  1.9.2019 ועד ליום 1.9.2020, בסיומה יחול החוק על מעונות [...] קרא עוד

הנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים

13 ביוני 2019
בתחילת חודש יוני 2019 פרסם משרד הבריאות הנחיות מעודכנות לניהול רפואי של מרפאות שיניים. מטרת ההנחיות היא לקבוע את צורת הניהול של המרפאות על מנת להבטיח מתן טיפול רפואי נאות וביקורת רפואית הולמת. אנו ממליצים לקיבוצים שמנהלים מרפאת שיניים לעבור [...] קרא עוד

תקדים – בית המשפט המחוזי ביטל חיוב ועדה מקומית בפיצויי ירידת ערך במקרקעין

28 במאי 2019
בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל באופן מלא את ערעורה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו על החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה – מחוז הצפון וביטל את חיובה של הועדה לשלם לחברה להדברת עשבי בר [...] קרא עוד

תשלום דמי נסיעה לעובדים פלסטינאים

23 במאי 2019
רבים מן העובדים הפלסטינאים המועסקים בישראל מגישים תביעות כנגד מעסיקיהם לשעבר לאחר סיום העסקתם. על אף ששכר העובדים משולם באמצעות שירות התעסוקה ובתלושים היוצאים מטעמו, רק עם הגשת התביעה מסתבר למעסיק כי ישנם רכיבים אשר לא שולמו על ידו וכי [...] קרא עוד

חובות דיווח לרשם האגודות השיתופיות

28 באפריל 2019
אגודות שיתופיות חבות בחובות שונות כלפי רשם האגודות השיתופיות מכוח הפקודה והתקנות, ובכלל זה חובות העברת דיווחים לרשם. להלן סקירה של חובות הדיווחים המוטלות על אגודות שיתופיות לרשם האגודות: דוחות כספיים: על כל אגודה להגיש לרשם האגודה השיתופיות מדי שנה [...] קרא עוד

צו ההרחבה בענף המתכת ו”ההקשר התעשייתי”

24 באפריל 2019
פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה הרחיב את הגדרת המונח “עובד כפיים“, המופיעה בצו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, על מפעיל מכונת CNC במפעל לעיבוד שבבי. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי צו ההרחבה אכן חל גם על העובד, בנמקו זאת [...] קרא עוד

החקלאות בהסכם הקואליציוני לכינון הממשלה ה – 35 למדינת ישראל

13 במרץ 2019
בימים אלו, לאחר עבודה משותפת של התאחדות חקלאי ישראל, התנועות המיישבות, מרכז המועצות האזוריות ומשרד עוה”ד עוז, כוחן, בטשא, לוטן, עינב ושות’, חתמה התאחדות חקלאי ישראל על מסמך “פרק החקלאות להסכמים הקואליציוניים של ממשלת ישראל ה – 35.   להלן [...] קרא עוד

“תנו לגדול בשקט”

14 בפברואר 2019
ממשלת ישראל, באמצעות רגולציה ורפורמות כמעט בכל תחומי החקלאות, דורשת מהחקלאים להתאחד ולגדול כדי לשרוד ולהתייעל. החקלאות בעולם המערבי עוברת שינויים דרמטיים בשל שיפורים טכנולוגיים, הגדלת המוביליות, הסכמי סחר, הפחתות מכסים ועוד. בצד כל אלו ישנה הפחתה בתמיכות הממשלתיות, גידול [...] קרא עוד

ענף הצאן וההסכמים הקואליציוניים הבאים

11 בפברואר 2019
בחודשים האחרונים אנחנו מראים לכם כיצד ניתן לטפל במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בענפי החקלאות השונים על מנת לעצור את המדרון החלקלק אליו נקלע המגזר החקלאי. בטיפול פרטני, ניתן יהיה לשקם ענף אחר ענף כדי שהחקלאות שמהווה נכס לאומי עבור מדינת ישראל [...] קרא עוד

הפשיעה החקלאית חדרה לאולמות בתי המשפט

4 בפברואר 2019
עברייני הפשיעה החקלאית אינם בוחלים בשום אמצעי. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של שימוש לרעה  במערכת המשפט על מנת לפגוע בחקלאים בכל מחיר. “תפירת תיקים”, בידוי ראיות וביום “זירות פשע” על ידי עבריינים כנגד החקלאים עצמם הפכה לשיטה. נראה כי [...] קרא עוד

סימון תוצרת חקלאית כחול – לבן

27 בינואר 2019
הצרכן האמריקאי מעדיף לקנות תוצרת אמריקה, הצרכן האיטלקי מעדיף תוצרת איטליה והצרכן הישראלי מעדיף לקנות כחול – לבן. זאת עובדה! ההסכמים הקואליציוניים הבאים חייבים לתת ביטוי לרצון הצרכנים הישראלים לרכוש כחול לבן. תיקון חקיקה המטפל בסימון ארץ המקור של התוצרת [...] קרא עוד

ענף החלב בהסכמים הקואליציוניים

22 בינואר 2019
המשבר בענף החלב הולך ומעמיק אבל הוא עדיין אינו בלתי הפיך. הטיפול בענף החלב צריך להתבצע במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הבאים באמצעות הסעיפים הבאים: התחייבות לשמירת ענף החלב כענף מתוכנן. הגבלת כמויות הייבוא של מוצרי החלב. הקצאת מענקים להשקעות ברפתות. העברת [...] קרא עוד

חוק הותמ”ל חייב להשתנות

10 בינואר 2019
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע”ד–2014 פוגע בחקלאות באופן קיצוני ולכן הוא צריך להשתנות! הסמכויות הקיצוניות שהוא מעניק לוועדה הארצית כלפי המגזר החקלאי צריכות להשתנות! האפשרות להפקיע מיישוב חקלאי את רוב אדמותיו עד כדי חיסולו כישות חקלאית [...] קרא עוד

טיפול בעלויות העסקת העובדים הזרים בחקלאות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים

9 בינואר 2019
ניתן להוזיל את עלויות העסקת העובדים הזרים במגזר החקלאי בכ 200 מיליון ₪ בשנה.  אלו הסעיפים שכל מפלגה חייבת להכניס להסכם הקואליציוני שלה: תשלום אגרות – בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ”א-1991 ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על כל חקלאי המעוניין להעסיק [...] קרא עוד

אז איך מפרקים שותפות?

3 בינואר 2019
נראה שאין זמן טוב יותר כדי להזכיר לכם מה אומרת פקודת השותפויות על פירוק שותפות. להלן עיקרי הדברים: כאשר שותפות הוקמה לתקופה קצובה, היא תפורק בגמר התקופה. כך גם אם נתכוננה לשם עסק אקראי יחידי או קבלת דבר מה יחיד, [...] קרא עוד

הוזלה בהפעלת בריכות השחייה

2 בינואר 2019
עד היום, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), תשנ”ד-1994, בעלים ומפעילים של בריכות שחייה, צריכים היו לפי חוק לדאוג לכך שיימצא בחצר הבריכה מפעיל בריכה בעל האישורים הנדרשים, וזאת כל עוד הבריכה פתוחה. הוראות התקנות גרמו להוצאות [...] קרא עוד

מסחר בצאן ובקר במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן

27 בדצמבר 2018
ב- 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018 (“החוק”). להלן המלצותינו ליישום החוק בכל הנוגע למסחר צאן בקר: תשלום במזומן 1. בהתאם להגבלות החדשות בחוק, המלצתנו באשר למסחר בתחום הצאן והבקר, הנה לא לבצע עסקה (מכירה [...] קרא עוד

היטל השבחה במגזר הכפרי

26 בדצמבר 2018
כידוע, ב- 21.12.2012 נחתם בין מ”י לבין הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות הסכם מעודכן בדבר התשלומים המגיעים מאת רמ”י לרשויות המקומיות, המעוגן בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965. חלף היטל ההשבחה שנקבע בהסכם הנ”ל הינו בשיעור של 12% מתקבולי [...] קרא עוד

השפעות החוק לצמצום השימוש במזומן על מעסיקים ועובדים בישראל

23 בדצמבר 2018
ב 1 בינואר 2019, יכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018. במסגרת החוק החדש יחולו הגבלות חדשות על תשלום שכר העבודה כהגדרתו בחוק הגנת השכר. החוק קובע כי לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה אם סכום שכר [...] קרא עוד

הגבלה על שימוש בשקים

20 בדצמבר 2018
ב 1 בינואר 2019, יכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018. במסגרת החוק החדש, יחולו הגבלות חדשות על שימוש בשקים. להלן עיקרי האיסורים החדשים לפי החוק: א. לא ייתן עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ”ר) [...] קרא עוד

חוק לצמצום השימוש במזומן

19 בדצמבר 2018
ב 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018. מדברי ההסבר להצעת החוק ניתן ללמוד כי החוק נועד בעיקר על מנת לצמצם את תופעת הכלכלה השחורה בישראל ולהיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון. השימוש במזומן מוכר כדלק המניע את [...] קרא עוד

Tag Along Right

16 בדצמבר 2018
“Tag Along Right” היא זכות ההצטרפות של בעל מניות בחברה למכירה. ההבדל הבסיסי ביותר בין הסכם המייסדים לתקנון החברה נעוץ בכך שאת התקנון ניתן לשנות בהחלטה של רוב בעלי המניות ואילו לצורך שינוי תנאי הסכם המייסדים נדרשת הסכמה של כל [...] קרא עוד

חובת הזהירות של נושאי המשרה באשכול תאגידים

9 בדצמבר 2018
חוק החברות לא עוסק באחריות נושאי משרה המכהנים בתאגיד באשר לתאגידי המשנה.  חובות הזהירות והאמונים בתחום זה נזנחו ואנו עדיין ממתינים לדבר המחוקק בעניין. ראוי להדגיש, הצורך במידע כאשר אנו עוסקים באשכול תאגידי הנו משמעותי ביותר מהטעם הפשוט שנושאי המשרה, [...] קרא עוד

הרמת מסך ב”אשכול תאגידים”

9 בדצמבר 2018
“אשכול תאגידים” – הכוונה להתארגנות של כמה תאגידים המנוהלים בנפרד ובאופן עצמאי כאשר מתקיים ביניהם בהתאם למסמכי ההתאגדות לפחות אחד מהתנאים הללו: החזקה של רוב זכויות ההצבעה באספה, זכות למנות את רוב הדירקטורים, זכות למנות את המנכ”ל ומספר חברי דירקטוריון, [...] קרא עוד

האם השרימפס והקלמארי יעלמו מתפריטי המסעדות בישראל?

27 בנובמבר 2018
ביום 16.10.218, חתם השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין על הכרזה המכניסה, בין היתר, את השרימפס, הקלמארי ודגים נוספים לרשימת המינים המוגנים בישראל. המשמעות: לא ניתן לפגוע (שליה, השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, עקירה, נטילה וכד’) או לסחור (קניה, מכר, [...] קרא עוד

בית המשפט הרחיק פעיל למען זכויות בעלי החיים מבריכות הדגים של בית אלפא וניר דוד.

21 בנובמבר 2018
בית המשפט הרחיק פעיל למען זכויות בעלי החיים מבריכות הדגים של בית אלפא וניר דוד. את ענפי המדגה ייצג עוה”ד גיל עוז ממשרדנו. https://bit.ly/2Fz6ILD קרא עוד

כוחות ניהול מצומצמים דורשים התאמות במבנה התאגידי

20 בנובמבר 2018
הפרדת המשק מהקהילה (הליך התיאגוד בקיבוצים), יצרה מצב בו קיבוצים רבים להם פעילות עסקית מגוונת, מצאו עצמם עם אגודת אחזקות אשר תחתיה לא מעט אגודות בנות. למציאות “רב תאגידית” חדשה זו, צריך היה לצקת תוכן ואנשים שיכהנו בועדים/דירקטוריונים רבים יחסית [...] קרא עוד

שר הכלכלה תומך בתשלום וולונטרי של דמי טיפול ארגוני

18 בנובמבר 2018
בעקבות עתירה שהוגשה ע”י משרדנו לבג”צ בשם לשכת המסחר חיפה והצפון, תקנות דמי הטיפול הארגוני אינן יורדות מסדר היום של הכנסת. אנו שמחים לדעת ששר הכלכלה מצטרף לדעתנו וטוען אף הוא כי תשלום דמי הטיפול חייב להיות וולונטרי. נמשיך לעדכן https://www.israelhayom.co.il/article/608739 קרא עוד

“תיק שקנאי”

18 בנובמבר 2018
מאבקם של מגדלי הדגים לשמירה על פרנסתם, מפני נזקי השקנאים, רשם ציון דרך משמעותי בעקבות צו שהוציא בית משפט השלום בבית שאן  האוסר על פעיל למען זכויות בעלי חיים להיכנס לשטח בריכות הדגים של הקיבוצים ניר דוד ובית אלפא ולהטריד [...] קרא עוד

תקציב שנתי

12 בנובמבר 2018
אין פעילות בלתי תקציב! התקציב מורכב משני חלקים: המקורות הכספיים שעומדים לרשות התאגיד בשנה הבאה עלינו לטובה, והשימושים שייעשו במקורות בהתאם לתוכנית העבודה. לכן, פעמים רבות זוכה התקציב לכינוי “דוח מקורות ושימושים”. חשיבות התקציב הנה בכך שבעזרתו ניתן לבקר באופן [...] קרא עוד

תכנית עבודה

11 בנובמבר 2018
פעילות התאגיד מכוונת על ידי האסטרטגיה שבחר בה. ואולם, על מנת להתקדם ולהשיג את המטרה שהציב לעצמו יש לקבוע תוכנית עבודה הנגזרת ממספר שאלות בסיסיות. לדוגמא: כיצד אנחנו רואים את התפתחות התאגיד בשנים הקרובות ומהם הכיוונים הרלוונטיים עבורנו? האם התאגיד [...] קרא עוד

דירקטוריון ואסטרטגיה

10 בנובמבר 2018
איך שלא הופכים את זה על מנת שהתאגיד יגיע להישגים ויעמוד ביעדים שהציב לעצמו עליו לפעול בצורה סדורה ומנומקת או בקיצור להתוות אסטרטגיה. הדירקטוריון הוא האחראי על האסטרטגיה בתאגיד והוא חייב להתמקד ולקדם תכנית שתגדיל את סיכויי ההצלחה של התאגיד [...] קרא עוד

הסכם החלב על פי יועמ”ש משרד החקלאות

7 בנובמבר 2018
לאור פניות רבות של רפתנים וחקלאים השואלים שאלות לגבי עמדתה של יועמ”ש משרד החקלאות בנוגע להסכם החלב, אנו מביאים בפניכם את עיקרי התייחסותה בנייר עמדתה: משרד האוצר ניהל את המו”מ בחוסר תום לב תוך הפעלת לחצים לא ענייניים. נאמר כי [...] קרא עוד

צעדים ראשונים להשקעות בחקלאות

21 באוקטובר 2018
רוצים להשקיע בחקלאות או להיות שותפים במיזמים חקלאיים ביחד עם קיבוצים/מושבים/אגודות חקלאיות? אלו הדברים הבסיסיים ביותר שאתם צריכים לברר כאשר אתם בוחנים השקעה או כניסה לשותפות חקלאית. כמובן שמדובר ברשימה בסיסית בלבד: מצב העסקת העובדים – מיהם העובדים (עובדים מקומיים, [...] קרא עוד

הישג חשוב עבור מגדלי העופות בישראל

9 באוקטובר 2018
במסגרת עתירה שהגיש משרדנו נגד משרד החקלאות ואח’, אישרה הכנסת ביום 11.6.2018 את התיקון לחוק המועצה לענף הלול ובכך אפשרה העברת מכסות ביצים בין חקלאים בישראל לחקלאים באיו”ש ובקעת הירדן. עתה, במסגרת אותה עתירה, תוקן אף תקנון המועצות המקומיות (יהודה [...] קרא עוד

חברי הכנסת מסכימים: בתקנות הסכמים קיבוציים יש פגם היורד לשורש התקנות

4 באוקטובר 2018
https://www.israelhayom.co.il/article/594369 בעקבות עתירה שהוגשה ע”י משרדנו לבג”צ בשם לשכת המסחר חיפה והצפון, שוב דיון סוער בועדת העבודה של הכנסת. חברי הכנסת מתחו ביקורת קשה על טיוטת התקנות של שר העבודה והרווחה ולמעשה מסכימים עם טענתנו בבג”צ כי התקנות פסולות ומפלות קרא עוד

הישג חשוב לתנועה הקיבוצית

3 באוקטובר 2018
https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press03.10.18.aspx במסגרת דיוני ועדת העבודה ב”תקנות דמי הטיפול הארגוני”, נקבע הישג חשוב לתנועה הקיבוצית, התנועה המושבית והחקלאים בישראל. נציגי משרד העבודה והרווחה הודיעו כי הם נסוגים מהצעתם שלא לפטור את המגזר ההתיישבותי על מפעליו מתשלום דמי טיפול ארגוני לארגוני מעסיקים. קרא עוד

תקנות “דמי הטיפול הארגוני” שוב עולות לכותרות.

3 באוקטובר 2018
בעקבות עתירה לבג”צ שהוגשה על ידי משרדנו בשם לשכת המסחר חיפה והצפון, ועדת העבודה של הכנסת נדרשת לדון שוב ושוב בתיקון התקנות מ 1977. תקנות דמי הטיפול הארגוני יוצרות הפליה פסולה בין ארגוני מעסיקים ובין תאגידים. הן יוצרות ומנציחות מונופול [...] קרא עוד

לקראת הדיון בועדת העבודה ב”תקנות דמי הטיפול הארגוני”

2 באוקטובר 2018
בהמשך לעתירה שהוגשה לבג”צ ע”י משרדנו כנגד תקנות דמי הטיפול הארגוני, חברי הכנסת כבר לא מסתירים את דעתם באשר לטיוטת התקנות שהוגשה לדיון בועדת העבודה. חה”כ מירב בנארי: “אין סיבה שעסקים רבים בארץ יחויבו לשלם ‘דמי טיפול ארגוני’ מבלי שהם [...] קרא עוד

“תקנות הבקעה” – הפרוייקט תם ונשלם!

20 בספטמבר 2018
משרדנו מבקש להודות בשם כל חקלאי ישראל לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד ולראש המועצה האיזורית בקעת הירדן מר דוד אלחייני, על דבקותם ונחישותם בהובלת תיקון תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ”ב-1991 הידועה כ”תקנת הבקעה”. במהלך שנת [...] קרא עוד

חברי ועד ודירקטורים שומרים על כשירות ומתעדכנים!

17 בספטמבר 2018
חברי ועדים, דירקטורים יושבי ראש ומנהלים, כולכם מוגדרים כשומרי הסף של התאגיד והנכם נושאים באחריות להתנהלותו. בעידן של “ממשל תאגידי” המדינה מכתיבה לכם דרישות ומציבה בפניכם סטנדרטים גבוהים של תיפקוד והתנהלות באופן דינמי ומתקדם. על פי ניסיוננו בתחום, ישנה חשיבות [...] קרא עוד

קווים לדמותו של דירקטור

5 בספטמבר 2018
בשנים האחרונות, הממשל התאגידי עומד במרכז השיח הציבורי בתחום התאגידים, והוא מורכב מנושאים של חובות זהירות, ניהול, פיקוח, אחריות, שקיפות, הגנה על בעלי התאגיד, תפקודם וכשירותם של הדירקטורים בסביבה עסקית מורכבת ודינמית, וכד’. “היות אדם דירקטור אינו רק עניין של [...] קרא עוד

דירקטורים יש לכם זכות לקבל ייעוץ

4 בספטמבר 2018
כמה פעמים ישבתם בישיבת ועד/דירקטוריון והרגשתם שחסר לכם מידע, זווית אחרת, דעה נוספת, חוו”ד מקצועית מתחום נוסף שיש לו נגיעה להחלטה שעומדים לקבל. כמה פעמים הרגשתם שהמידע לא שלם, שהתשתית המקצועית חסרה. בואו נודה על האמת, זה כנראה קרה לכם [...] קרא עוד

הזכות לקבל מידע ולמה זה צריך לעניין אתכם כדירקטורים

3 בספטמבר 2018
דירקטור אינו יכול לבצע את עבודתו ואינו יכול למלא אחר אחריותו אם אין לו את מלוא המידע הדרוש על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות בכל סיטואציה. דירקטור טוב נמדד ביכולת לקבל החלטות נכונות. ולקבל החלטות נכונות, ניתן רק כאשר התשתית [...] קרא עוד

אז מה אנחנו דורשים מדירקטור?

2 בספטמבר 2018
  חברי ועד/דירקטוריון – עוברים למצויינות! טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים [...] קרא עוד

מה לדירקטורים ולחברה מפרת חוק

2 בספטמבר 2018
מהי חברה מפרת חוק ולמה זה צריך לעניין אתכם כדירקטורים? בהתאם לחוק החברות, חברה פרטית, חברה ציבורית או חברת חוץ הרשומה ברשם החברות ולא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאים על פי חוק החברות התש”ס-1999, צפויה להירשם כחברה מפרה: לא [...] קרא עוד

ביטוח אבדן כושר – הבחירה בידי העובד

23 באוגוסט 2018
האם רשאי מעסיק להיעתר לבקשתו של עובד ולא לבטחו בביטוח אבדן כושר עבודה? זו השאלה שהונחה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה[1] ביטוח אבדן כושר עבודה (“א.כ.ע“) הוא מהביטוחים המרכזיים והחשובים ביותר עבור עובד, שכן הוא נועד להבטיח את המשך [...] קרא עוד

הגבלות על מינוי דירקטורים וחברי ועד אגודה

21 באוגוסט 2018
חברי ועד/דירקטוריון – עוברים למצויינות! טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם [...] קרא עוד